11.11.15
Puka rahvamajas kaetud pidulaud 70le inimesele

 

PUKA  VALLAVALITSUS

                                                   K O R R A L D U S

Puka                                                                                   7. jaanuar 2014 nr 7

Puka valla rahvamajade ruumide kasutamise teenuse osutamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse   § 6 lg 3, § 30 lg  3, võlaõigusseaduse § 339 alusel

 

 Puka Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

1.      Kinnitada   rahvamajade ruumide kasutamisel järgmised hinnad:

1.1  Puka rahvamaja:

            Suur saal                    100 €            tunnihinnaks 15 €

         Väike saal                    50 €           tunnihinnaks 10 €                                                        

         Volikogu ruum             15 €

          Köök                         15 €

         Nõude kasutus 10 €

1.2  Aakre rahvamaja:

             Suur saal                     100 €             tunnihinnaks 15 € 

             Väike saal                   50 €              tunnihinnaks 10 €                                                   

1.3  Puka ja Aakre rahvamajas ruumide kasutamisel matusetalitusteks  teenustasud: suur saal 40 € ja väike saal 30 € ;

1.4  Rahvamaja juhatajal on  õigus teha ruumide kasutamisel soodustusi kohalikele elanikele  kuni 10 % , taidlejatele  kuni 20 % ;

1.5  Tunnihinda rakendatakse ruumide kasutamisel kuni neljaks tunniks.

2.      Rahvamajade ruumide kasutamise eest tasumine toimub arvete alusel sularahas vallavalitsuse kassasse või pangaülekandega Puka Vallavalitsuse arvelduskontole.

3.      Tunnistada kehtetuks Puka Vallavalitsuse 17. novembri 2009 korraldus nr 259 „Puka valla rahvamajade ruumide kasutamise teenuse osutamine"

4.      Korraldus jõustub teatavakstegemisest

 

Heikki Kadaja                                                                 Anita Kallis

Vallavanem                                                                     vallasekretär

 
Toimetaja: KAIJA TAMM
16.11.15
KUIGATSI KÜLAMAJA SAALI RENTIMINE KOOLITUSTEKS, SÜNNIPÄEVADEKS, KOKKUTULEKUTEKS...
saal 120 m², nõud, projektor, ...
Täpsem info telefonil 514 2477
 
 
 
Toimetaja: KAIJA TAMM