4.02.16


Puka valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused on:

1) Matusetoetus
2) õnnetusjuhtumite korral makstav ühekordne toetus
3) toetus raske majandusliku olukorra tõttu
4) Erivajadusega laste haridusasutustes õppivate laste toiduraha kompenseerimine
5) sünnitoetus
6) jõulupakitoetus
7) lastelaagri tuusikute kompenseerimine
8) invavahendite toetus
9) huvialakoolides õppivate laste toetamine
10) ranitsatoetus
11) kinkekaardid Puka valla koolide esimesse klassi asuvatele lastele
12) lastele optiliste prilliklaaside kompenseerimine
13) küttepuude toetus.

(5) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus, milles kajastuvad järgmised andmed: perekonna viimase kuu sissetulek; perekonna koosseis; arvelduskonto number; põhjendus toetuse saamise vajalikkusest.

(6) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda arvete, kuludokumentide ja muude vajalike lisadokumentide esitamist.

(7) Üldjuhul makstakse täiendavat sotsiaaltoetust õigustatud isikule üks kord aastas.

Toimetaja: MARIKA UIBO