31.10.16

Avaliku teenistuse palgaandmed 

Puka vallavalitsuse palgajuhend


Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2016
           
Struktuuriüksus Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus ametkohal Põhipalk
1 2 3 4 5 6
Puka Vallavalitsus vallavanem        
  vallasekretär Anita Kallis 1,0 850
  sotsiaalnõunik Airin Hermann 1,0 700
  maanõunik Marika Uibo 0,5 350
  lastekaitse vanemspetsialist Marika Uibo 0,5 350
  majandusnõunik Adu Kurg 1,0 750
  pearaamatupidaja Karin Tilga 1,0 1 000
  raamatupidaja Diana Prii 1,0 590
           


 

Toimetaja: KAIJA TAMM