7.11.16

Puka avatud noortekeskus tegutseb 2015. aasta oktoobrist Puka keskkooli vanas osas (sissekäik sisehoovist). Noortekeskus pakub kohalikule noorele mitmekülgseid arendavaid tegevusi ning avatud õpikeskkonda. Kohapeal on olemas kõik võimalused toidu valmistamiseks ja nautimiseks, piljard ning lauamängud, MUUSIKA ja palju muud põnevat. Toimuvad matkad, töötoad ja pereüritused. Oluliseimad põhimõtted noortekeskuses on vaba tahe, ausus ja koostöö.

Kõige värskem info alati facebookis MTÜ Puka noortepesa

Võimalik on pidada sünnipäevi.

Toimetaja: KAIJA TAMM
5.09.16

Puka noortekeskus on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige läbi MTÜ Valgamaa noorsootöökeskus TANKLA.

Eesti ANKiga koostöös on Puka noortekeskuses kasutusel logiraamat.

Meid on aidanud ja aitab edaspidi töös Noortekeskuste Hea Tava.

Toimetaja: KAIJA TAMM
14.12.15

Noorsootööd ja selle korraldust tervikuna reguleerib noorsootöö seadus, mille alusel on noorsootöö noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

 Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

• noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

• tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

• noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

• noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

• noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Eesti Noorsootöö Keskus

Toimetaja: KAIJA TAMM