7.04.17
Toimetaja: KAIJA TAMM
22.10.15

Pakendite ( paber, ajalehed, kataloogid jm. taoline)  konteinerid asuvad:

  1. Puka alevikus A&O kaupluse juures;
  2. Puka alevikus, Ääre 6 maja juures;
  3. Puka alevikus, Tööstuse 11 maja juures;
  4. Aakre külas, Kangro&Nagla kaupluse juures;
  5. Komsi külas, Komsi 3 maja juures;

 

Toimetaja: MARIKA UIBO
« Tagasi

Teavituskampaania!

Kevade saabudes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati jäätmeid, millest soovitakse vabaneda, tihti ka põletamise teel.

Peame oluliseks tõsta inimeste teadlikkust jäätmete põletamise teemal, sest kui on põletamisvõimalus, kiputakse vähemalt osa jäätmetest ära põletama. Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda ja ka inimeste endi tervist kahjustav.
Sel kevadel plaanime teavituskampaania läbi viia 18.04.–01.05.2015. Selle raames kutsume omavalitsusi juhtima inimeste tähelepanu jäätmete lõkkes põletamise ohtudele ning jäätmete äraandmise võimalustele omavalitsuses. Oleme loonud kodulehe www.lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada. Võimalusel palume nimetatud lingile omavalitsuse kodulehel viidata. Samuti tagada, et omavalitsuse kodulehel on kergesti leitav info, kuidas tuleb tekkinud jäätmetega toimida ning kuhu saab neid viia.
Palume teil kui kohaliku elu korraldajal ja eestvedajal pöörata nimetatud ajavahemikul tavapärasest enam tähelepanu jäätmevaldkonnale ja seda teile sobivas formaadis, viisil ja mahus. Paljudes omavalitsustes on kevadkuudel ka heakorrakuu, mille raames saaks antud infot levitada.