« Tagasi

Valimisjaoskondade moodustamine

PUKA VALLAVALITSUS

MÄÄRUS

Puka                                                                                                  14.juuni 2017 nr 3

 

Valimisjaoskondade moodustamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Valimisjaoskondade arv ja piirid

Otepää valla volikogu valimisteks moodustatakse Otepää valla, Sangaste valla, Puka valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 4 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond; 
2) valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond; 
3) valimisjaoskond nr 3 - Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond; Kesk tn 47, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond; 
4) valimisjaoskond nr 4 - Maakultuurimaja, Nõuni küla, Palupera vald, Valga maakond.

§ 3. Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

(1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

(2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist :
1) valimisjaoskond nr 1; 
2) valimisjaoskond nr 2.

§ 4. Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Otepää vald; 
2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sangaste vald; 
3) valimisjaoskond nr 3 aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond; Kesk tn 47, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Puka vald.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Puka Vallavalitsuse 13. augusti 2013. aasta määrus nr 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub Otepää valla, Sangaste valla, Puka valla, haldusterritoriaalset korraldust muutva Vabariigi Valitsuse määruse jõustumisest.

 

 

Andrus Looskari

Vallavanem                                                                                                    Anita Kallis

vallasekretär

 

Lisa: Valimisjaoskonnad ja nende piirid