« Tagasi

Puka kalmistu kohta koostatakse matmiskohtadega seotud digitaalne kalmisturegister

Lähtematerjalina on kasutatud kahte matmiste raamatut. Töö käigus on koostatud geodeetilise mõõdistuse põhjal maa-ala plaan, hauaplatside paiknemise skeem ja digitaalvormis tabel kalmistule maetute andmetega.

Töö lõpptulemus  valmib andmebaasina, kuhu on sisestatud kõik matmisraamatutesse kantud isikud ja need on seostatud reaalsete hauaplatsidega kalmistu plaanil.

Valminud on nimekiri Puka kalmistule maetud isikutest. Nimekiri on vallamajas ja avaldatud valla kodulehel www.puka.ee . Selles on vajalik teha parandusi ja täpsustusi.

Palve kõikidele, kelle omaksed puhkavad Puka kalmistul – palun tutvuge selle nimekirjaga. Kui leiate mõne ebatäpsuse või teate isikutest, kelle hauaplatsi pole olnud võimalik tuvastada (nimed nimekirja lõpus) , palun võtke ühendust  kas isiklikult vallamajja tulles, e-posti teel vallavalitsus@puka.ee või telefonil 766 9412.

 

Puka kalmistu plaan: 

/documents/6941936/12369300/Puka+kalmistu+plaan+%2817.08.2017%29.pdf/fed9b76c-eccf-46c4-a1b9-f39aa6aefffb

Puka kalmistu register:

/documents/6941936/12369300/Puka+kalmistu+register+%2817.08.2017%29.xlsx/da862228-977f-472f-a992-b8e0c0025ca5