« Tagasi

Puka Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad varad

       Puka Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel  alljärgnevad varad:

  Korteriomand  Komsi külas, Komsi 2-6, Puka vald, Valgamaa, 1-toaline, üldpind                                                         29,6 m2, katastritunnus   60802:003:0001, alghind  250.- EUR

Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100% ), katastritunnusega 60803:001:0012, pindalaga   1788m2, Kesk tn 13, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 23217, alghind 5000.-EUR

                  KINNISTUTE KOMPLEKT:

Kinnistu (100% maatulundusmaa) katastritunnusega 60802:002:0390, pindalaga 5077m2, Vana   Vingi maaüksus, Ruuna küla, Puka vald, Valgamaa,  registriosa number 167840,

                 kinnistu (elamumaa) katastritunnusega  60803:001:0100, pindalaga 5570m2, Jaama tn 4,

                 Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 232340                                                 

alghind 10 000.-EUR

                KINNISTUTE KOMPLEKT

Kinnistu (üldkasutatav maa 100%), katastritunnusega 60801:001:0195, pindalaga 37 797 m2, Mõisapargi, Plika küla, Puka vald, Valgamaa, registriosa 5526550

Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100%), katastritunnusega 60801:001:0179, pindalaga 7790 m2, Tõllakuuri, Plika küla, Puka vald, Valgamaa, registriosa 5153650,

alghind  20 000.- EUR

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt     28. 08 . 2017 a  kella 11.00 Puka Vallavalitsusse aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, 67217, millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus ja märge „Mitte avada enne enampakkumise avamist"

Osavõtu tasu suuruseks on 20.- EUR iga müüdava  vara kohta ( tagastamisele ei kuulu)  ja tagatisraha  suuruseks  on 10%  soovitud vara alghinnast ( kuulub tasaarveldamisele) ja see tasutakse hiljemalt kirjaliku pakkumise  esitamise tähtpäevaks vähemalt 1 tund enne pakkumiste avamist  Puka Vallavalitsuse arvele SEB EE 441010202000580004    selgitustesse  objekti nimetus, osavõtu tasu ja tagatisraha, osaleja nimi.

Kirjalikul enampakkumisel esitada:

avaldus vara ostmiseks, kus on näha pakkuja nimi, isiku või registrikood, elu või asukoht, kontakttelefon, sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus , (juhul kui need teineteisest erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud enampakutud summa), pakkumise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri, füüsilise isiku puhul dokumendi koopia, juriidilisel isikul B kaardi koopia, pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning on teadlik vara tehnilisest seisukorrast ja ei oma selles osas vallavalitsusele pretensioone, osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta maksekorralduse koopia.

Pakkumised avab komisjon ettenähtud kuupäeval ja kellaajal Puka Vallavalitsuses, Kooli 6.

Kõik kulud, mis on seotud  vara müügi vormistamisega kannab ostja.

Info: 51 87 285, kodulehel: puka.ee