« Tagasi

Puka Keskkooli direktori vaba ametikoha konkurss

Puka Vallavalitsus kuulutab välja Puka Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi.

Konkursiteates sätestatakse kandidaatidele järgmised nõuded:

 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;

 2. Juhtimiskogemus ja varasemas töös tulemuslikult avaldunud järgnevad juhtimiskompententsid: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine;

 3. Visioon Puka kooli juhtimisest ja majandustegevusest;

 4. Teadmised ja oskused eelarvelise organisatsiooni juhtimisest ja majandustegevusest;

 5. Eesti keele oskus kõrgtasemel;

 6. Koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;

 7. Arvuti kasutamise oskus;

 8. Kasuks tuleb projektide koostamise ja juhtimise kogemus.

Kandideerijal esitada 31. maiks 2017 Puka vallavalitsusele (Puka alevik Kooli tn 6 Valga maakond 67217 või e-postiga vallavalitsus@puka.ee) järgmised dokumendid:

 1. Sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

 2. Elulookirjeldus, milles on esitatud vähemalt Europass CV nõutavad andmed;

 3. Kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad (vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsilistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lg 1);