« Tagasi

Haldusüksuse piiride muutmise taotlemine

Haldusüksuse piiride muutmise taotlemine Puka valla Soontaga küla Helme valla  koosseisu arvamiseks ja  haldusüksuse piiride muutmise taotlemine  Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi,  Pühaste ja Rebaste külade Rõngu valla koosseisu arvamiseks.

Puka Vallavolikogu algatas asustusüksuste lahkmejoonte muutmist   seoses asjaoluga, et  külades on  katastriüksused adresseeritud ühe küla järgi, territoriaalselt paiknevad osaliselt teises külas, ehk ületavad küla lahkmejooned.

Uued võimalikud külade piirid on lisatud kaartidel.

Soontaga küla ja Põru küla lahkmejoone kirjeldus

 

Uus piir Soontaga küla ja Põru küla vahel kulgeb:

 

Külade praegusel piiril asuvate katastriüksuste ühisest punktist Aakre metskond 132 (60802:001:0316) Soontaga küla, Mäe (60802:001:0560) Soontaga küla, Piiri (60801:001:1160) Soontaga küla ja Aakre metskond 122 (60801:001:1217) Põru küla Aakre metskond 122 ja Piiri katastriüksuste vahel põhja-kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Sauniku (60801:001:0540) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Piiri ja Sauniku katastriüksuste vahel lääne-loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aakre metskond 120 (60801:001:0010) Purtsi küla. Seal on ka Soontaga küla, Põru küla ja Purtsi küla uue lahknemisjoone ristumispunkt.

 

Soontaga küla ja Purtsi küla lahknemisjoone kirjeldus

 

Uus piir Soontaga ja Purtsi küla vahel kulgeb:

 

Uuelt Soontaga ja Põru küla lahknemisjoonel asuvast katastriüksuste ühisest punktist Aakre metskond 120 (60801:001:0010) Purtsi küla, Sauniku (60801:001:0540) Põru küla ja Piiri (60801:001:1160) Soontaga küla lääne-loodesse kuni lõikumiseni reformimata maani Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Piiri katastriüksuse ja reformimata maa vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Mälgo (60801:001:0620) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Piiri ja Mälgo katastriüksuste vahel edelasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kurejärve karjäär (60801:001:0160) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Piiri ja Kurejärve karjäär katastriüksuste vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aakre metskond 120 (60801:001:0010) Purtsi küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Piiri vahel edelasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aakre metskond 132 (60802:001:0316) Soontaga küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Aakre metskond 132 katastriüksuste vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Lombi (60801:001:0110) Purtsi küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 132 ja Lombi vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kuldmaa (60802:001:0440) Purtsi küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 132 ja Kuldmaa katastriüksuste vahel lääne-edelasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kuldsepa (60802:001:0120) Purtsi küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 132 ja Kuldsepa katastriüksuste vahel edelasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aakre metskond 203 (60802:001:0005) Soontaga küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 203 ja Kuldsepa katastriüksuste vahel lõunasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aakre metskond 132 (60802:001:0316) Soontaga küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 132 ja Kuldsepa katastriüksuste vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aare metskond 185 (60801:001:0018) Purtsi küla. Sealt edasi kulgeb piirAakre metskond 185 ja Aakre metskond 132 vahel lääne-loodesse kuni lõikumiseni reformimata maaga (Väike-Emajõgi). Sealt edasi kulgeb piir risti üle Väike-Emajõe kuni lõikumiseni katastriüksusega Ala-Talumetsa (61301:005:1320) Liiva küla Põdrala vald (praegune valla piir).

 

Purtsi küla ja Põru küla lahknemisjoone kirjeldus

 

Uus piir Põru ja Purtsi küla vahel kulgeb:

 

Uuelt Soontaga ja Põru lahknemisjoone lõpppunktis asuvate katastriüksuste ühisest punktist Aakre metskond 120 (60801:001:0010) Purtsi küla, Sauniku (60801:001:0540) Põru küla ja Piiri (60801:001:1160) Soontaga küla Aakre metskond 120 ja Sauniku katastriüksuste vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Mäe-Sauniku (60801:001:0511) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Mäe-Sauniku ja Aakre metskond 120 katastriüksuste vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Oja-Sauniku (60801:001:0520) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir oja-Sauniku ja Aakre metskond 120 katastriüksuste vahel põhja-kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Aakre metskond 199 (60801:001:0019) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Aakre metskond 199 katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Sildu (60801:001:1530) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Sildu katastriüksuste vahel ida-kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kurejärve (60801:001:1902) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Kurejärve katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Palumetsa (60801:001:1221) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Palumetsa katastriüksuste vahel edelasse kuni lõikumiseni reformimata maaga. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja reformimata maa vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Palumetsa (60801:001:0006) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Palumetsa katastriüksuste vahel lääne-loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Pauluse (60801:001:1760) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Pauluse katastriüksuste vahel lääne-loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Soo-Palu (60801:001:1232) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Soo-Palu katastriüksuste vahel ida-kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Sootla (60801:001:0334) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Sootla katastriüksuste vahel kagusse kuni lõikumiseni katastriüksusega Praakli (60801:001:0642) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Praakli katastriüksuste vahel lääne-kagusse kuni lõikumiseni katastriüksusega Palumetsa (60801:001:0006) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Palumetsa katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Puraviku (60801:001:1344) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Puraviku katastriüksuste vahel loode-läände kuni lõikumiseni katastriüksusega Sootla (60801:001:0333) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Sootla katastriüksuste vahel lääne-edelasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Jõekalda (60801:001:0410) Rebaste küla. Sealt edasi kulgeb piir Jõekalda ja Sootla katastriüksuste vahel põhja kuni lõikumiseni Aakre metskond 120 (60801:001:0010) Purtsi küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Sootla katastriüksuste vahel itta kuni lõikumiseni katastriüksusega Ungre (60801:001:1343) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Ungre katastriüksuste vahel itta kuni lõikumiseni katastriüksusega Ungremäe (60801:001:1345) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Ungremäe katastriüksuste vahel lõunasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Ungre (60801:001:1343) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Ungre katastriüksuste vahel lõunasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kurejärve (60801:001:1903) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Kurejärve katastriüksuste vahel itta kuni lõikumiseni katastriüksusega Kuremäe (60801:001:1904) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Kuremäe katastriüksuste vahel ida-lõunasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kurejärve (60801:001:1902) Põru küla ja reformimata maaga. Seaalt edasi kulgeb piir aakre metskond 120 ja reformimata maa vahel lõunasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Kurejärve (60801:001:1902) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Kurejärve katastriüksuste vahel lõuna-edelasse kuni lõikumiseni katastriüksusega Tollari (60801:001:1540) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Tollari katastriüksuste vahel ida-kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Mäe-Tollari (60802:002:1733) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Mäe-Tollari katastriüksuste vahel põhja-kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Ala-Laane (60802:002:0531) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Ala-Laane katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Laane (60802:002:0230) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Laane katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Põru (60802:002:1922) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metkond 120 ja Põru katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Liivamäe (60802:002:0740) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Liivamäe katastriüksuste vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Lõuna-Rootsi (60801:001:1850) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Lõuna-Rootsi katastriüksuste vahel loodesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Rootsi (60801:001:0842) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Rootsi katastriüksuste vahel kirde-kagusse kuni lõikumiseni katastriüksusega Liivamäe (60802:002:0740) Põru küla. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja Liivamäe katastriüksuste vahel ida-kagusse kuni lõikumiseni katastriüksusega 23240 Villemsilla-Pajumaa tee (60802:002:2014) Plika küla. Sealt edasi kulgeb piir praegust lahkmejoont mööda Plika ja Põru küla vahel ida-kagusse ja uut lahkmejoont Purtsi ja Plika küla vahel põja-kirdesse.

 

Purtsi küla ja Plika küla lahkmejoone kirjeldus

 

Uus piir Purtsi küla ja Plika küla vahel kulgeb:

 

Endisel Põru ja Plika küla lahkmejoonel asuvatest katastriüksuste Liivamäe (60802:002:0740) Põru küla, 23240 Villemsilla-Pajumaa tee (60802 :002:2014) Plika küla ja Aakre metskond 120 (60801:001:0010) Purtsi küla ühispunktist põhja kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Plika (60802:002:0660) Plika küla. Sealt edasi kulgeb piir Plika ja aakre metskond 120 katastriüksuste vahel lääne loodesse kuni lõikumiseni reformimata maaga. Sealt edasi kulgeb piir Aakre metskond 120 ja reformimata maa vahel lääne loodesse ja kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega Oja (60801:001:1011) Plika küla. Sealt edasi kulgeb piir Oja ja Aakre metskond 120 vahel kirdesse kuni lõikumiseni katastriüksusega 23152 Pukamõisa-Purtsi tee (60801:001:1403) Rebaste küa ja 23152 Pukamõisa-Purtsi tee (60802:002:1065) Plika küla.