« Tagasi

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Puka vallas viidi läbi enampakkumine, pakkumused laekusid 31.märtsiks 2017. a kella 11.00-ks. Komisjon koosseisus Heikki Kadaja, Karin Tilga ja Lea Madissov tutvusid laekunud pakkumustega ning selgitasid välja tulemused.

Tulemuste kohta on esitatud vallavalitsusele sellekohane protokoll.

Protokollist nähtuvalt enampakkumisele laekus kolme osaleja pakkumused, mis vastasid kõik esitatud nõuetele. 

Enampakkumiskomisjoni protokollist lähtuvalt Puka Vallavalitsuse korraldus.