« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine kuni 10.05.2017

Puka Vallavalitsus kuulutab välja kolmanda avaliku kirjaliku enampakkumise  alljärgneva vara osas:

1.      Korteriomand  Aakre külas, Pargi tee 1 -4 , Puka vald, Valgamaa,  2- toaline, üldpind 50,6 m2,  katastritunnus 60801:002:2530, alghind 640.- EUR

2.      Korteriomand  Komsi külas, Komsi 2-6, Puka vald, Valgamaa, 1-toaline, üldpind 29,6 m2, katastritunnus  60802:003:0001, alghind 512.- EUR

3.  Kinnistu (100% maatulundusmaa) katastritunnusega 60802:002:0390, pindalaga 5077m2, Vana Vingi maaüksus, Ruuna küla, Puka vald, Valgamaa,  registriosa number 167840, alghinnaga 3200.- EUR

4.  Kinnistu (elamumaa) katastritunnusega  60803:001:0100, pindalaga 5570m2, Jaama tn 4, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr.232340,alghinnaga 9600.-EUR

5.  Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100% ), katastritunnusega 60803:001:0012, pindalaga 1788m2, Kesk tn 13 ,Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 23217,alghinnaga 9600.-EUR

6.  Kinnistu (tootmismaa 100%) katastritunnusega 60801:002:0056, pindalaga 4245 m2,  Oona tee 7, Aakre küla, Puka vald, Valgamaa, registritunnuse nr  2558740, alghinnaga 3200.- EUR

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt  10 . mai 2017 a  kella 11.00 Puka Vallavalitsusse aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, 67217, millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus ja märge „Mitte avada enne enampakkumise avamist"

Osavõtu tasu suuruseks on 20.- EUR iga müüdava  vara kohta ( tagastamisele ei kuulu)  ja tagatisraha  suuruseks  on 10%  soovitud vara alghinnast ( kuulub tasaarveldamisele) ja see tasutakse hiljemalt kirjaliku pakkumise  esitamise tähtpäevaks vähemalt 1 tund enne pakkumiste avamist  Puka Vallavalitsuse arvele SEB EE 441010202000580004    selgitustesse  objekti nimetus, osavõtu tasu ja tagatisraha, osaleja nimi.

Kirjalikul enampakkumisel esitada:

avaldus vara ostmiseks, kus on näha pakkuja nimi, isiku või registrikood, elu või asukoht, kontakttelefon, sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus , (juhul kui need teineteisest erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud enampakutud summa), pakkumise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri, füüsilise isiku puhul dokumendi koopia, juriidilisel isikul B kaardi koopia, pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning on teadlik vara tehnilisest seisukorrast ja ei oma selles osas vallavalitsusele pretensioone, osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta maksekorralduse koopia.

Pakkumised avab komisjon ettenähtud kuupäeval ja kellaajal Puka Vallavalitsuses, Kooli 6.

Kõik kulud, mis on seotud  vara müügi vormistamisega kannab ostja.