« Tagasi

Elanike küsitlus Puka vallas

Vabariigi Valitsus on teinud Puka vallale Otepää ja Sangaste vallaga ühendamise ettepaneku. Volikogu arvamuse esitamise tähtaeg on 15. mai 2017.

Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmisel on vajalik selgitada elanike arvamus.

Puka vallas on Soontaga, Aakre, Pedaste, Pühaste, Palamuste, Rebaste ja Purtsi elanike arvamus välja selgitatud ning küsitlustulemused kinnitatud.

Puka valla Puka aleviku, Komsi küla, Kibena küla, Meegaste küla, Kähri küla, Ruuna küla, Kuigatsi küla, Vaardi küla, Kolli küla, Plika küla, Prange küla, Põru küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse küsitlus 21. ja 23. aprillil 2017. Elektrooniline küsitlus toimub 21. aprillil 2017.

Küsitlus toimub Puka alevikus Puka rahvamajas (Puka alevik, Kesk tn 47)

21. ja 23. aprillil kell 9.00 kuni 17.00.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks kantakse küsitluslehtedele küsimus:

"Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepanekut Puka valla ühendamiseks Otepää ja Sangaste vallaga" vastusevariantidega "jah" ja "ei".