« Tagasi

Puka kalmisturegistri koostamine

Puka Vallavalitsus ootab pakkumusi Puka kalmisturegistri koostamiseks 10. aprilliks kell 16.00 aadressil vallavalitsus@puka.ee või paberkandjal aadressil Puka alevik, Kooli tn 6 Puka vallavalitsus.

Töö eesmärgiks on koostada matmiskohtadega seotud digitaalne kalmisturegister Puka kalmistu kohta (katastritunnus 60802:003:0015).

Lähtematerjalina on kasutada paberkandjal kaks matmiste raamatut aastast 1924. Töö käigus tuleb koostada geodeetilise mõõdistuse põhjal maa-ala plaan, hauaplatside paiknemise skeem ja digitaalvormis tabel kalmistule maetute andmetega.

Töö lõpptulemus peab olema esitatud GIS andmebaasina, kuhu on sisestatud kõik matmisraamatutesse kantud isikud ja need peavad olema seostatud reaalsete hauaplatsidega kalmistu plaanil.

Kõik kalmistul paiknevad teadaolevad hauaplatsid, ka vabad hauaplatsid, tuvastatakse kalmistuvahi abiga.

Saadud andmete põhjal kujundab tööde teostaja digitaalkujul skeemi koos nimedega hauaplatside juures, mis tehakse kättesaadavaks valla kodulehelt. Vallavalitsus levitab infot loodava kalmisturegistri kohta ning palub omastel maetute andmeid kontrollida ning täiendada. Tutvumise ja täienduste tegemise ajaks pakutakse välja kaks kuud arvates avalikustamisest.

Tööde teostaja kohuseks on andmebaasi üleandmine Spin Tek OÜ esindajatele, kes kannavad andmed kalmistuportaal „Haudi" infosüsteemi.

 

Eeldatav tööde teostamise aeg on 31.august 2017.

Lisatud on kalmistute mõõdistamise soovituslikud nõuded.

 

Enam-vähem võrdsete pakkumuste korral osutub valituks varasem kalmisturegistri koostamise kogemus.

Täpsem info Adu Kurg, 51 64 931.