« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine kuni 31.03.2017

Puka Vallavalitsus

kuulutab välja teise avaliku kirjaliku enampakkumise  alljärgneva vara osas:

1.      Traktorikäru TA, v.a. 1976, alghind   520 .- EUR

2.      Traktor-ekskavaator JUMZ-6AL EO2621A, D-65N, 45 kW, D,  v.a. 1985, alghind 800 .- EUR

3.      Teehöövel DZ  v.a. 1977, alghind  1200.- EUR

4.      Väike traktor  TZ 4K14 (Tšehhi) v.a 1986,  reg. nr. 5288 ET    alghind  1230.-EUR

          4.1   väike traktori käru  alghind  200.- EUR,

          4.2    väiketraktori kobesti alghind  20.- EUR

          4.3    väiketraktori hari 50.-EUR

          4.4    väiketraktori  vikat alghind  100.-EUR

 

5.      Buss Volvo ,  reg. nr 195 BAO  v.a. 1990, alghind 1200.- EUR  (kollane)

6.      Buss Volvo , reg. nr 260 TJK  v.a. 1988 , alghind 1200.- EUR (punane)

7.      Korteriomand  Aakre külas, Pargi tee 1 -4 , Puka vald, Valgamaa,  2- toaline, üldpind 50,6 m2,       katastritunnus 60801:002:2530, alghind  800.- EUR

8.      Korteriomand  Komsi külas, Komsi 2-6, Puka vald, Valgamaa, 1-toaline, üldpind 29,6 m2,    katastritunnus  60802:003:0001, alghind  640.- EUR

9.  Kinnistu (100% maatulundusmaa) katastritunnusega 60802:002:0390, pindalaga 5077m2, Vana   Vingi maaüksus, Ruuna küla, Puka vald, Valgamaa,  registriosa number 167840, alghinnaga 4000.- EUR

10.  Kinnistu (elamumaa) katastritunnusega  60803:001:0100, pindalaga 5570m2, Jaama tn 4, Puka    alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr.232340,alghinnaga 12000.-EUR

11.  Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100% ), katastritunnusega 60803:001:0012, pindalaga   1788m2, Kesk tn 13 ,Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 23217,alghinnaga 12000.-EUR

12.  Kinnistu (tootmismaa 100%) katastritunnusega 60801:002:0056, pindalaga 4245 m2,  Oona tee 7, Aakre küla, Puka vald, Valgamaa, registritunnuse nr  2558740, alghinnaga 4000.- EUR

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt     31. 03 .  2017 a  kella 11.00 Puka Vallavalitsusse aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, 67217, millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus ja märge „Mitte avada enne enampakkumise avamist"

Osavõtu tasu suuruseks on 20.- EUR iga müüdava  vara kohta ( tagastamisele ei kuulu)  ja tagatisraha  suuruseks  on 10%  soovitud vara alghinnast ( kuulub tasaarveldamisele) ja see tasutakse hiljemalt kirjaliku pakkumise  esitamise tähtpäevaks vähemalt 1 tund enne pakkumiste avamist  Puka Vallavalitsuse arvele SEB EE 441010202000580004    selgitustesse  objekti nimetus, osavõtu tasu ja tagatisraha, osaleja nimi.

Kirjalikul enampakkumisel esitada:

avaldus vara ostmiseks, kus on näha pakkuja nimi, isiku või registrikood, elu või asukoht, kontakttelefon, sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus , (juhul kui need teineteisest erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud enampakutud summa), pakkumise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri, füüsilise isiku puhul dokumendi koopia, juriidilisel isikul B kaardi koopia, pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning on teadlik vara tehnilisest seisukorrast ja ei oma selles osas vallavalitsusele pretensioone, osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta maksekorralduse koopia.

Pakkumised avab komisjon ettenähtud kuupäeval ja kellaajal Puka Vallavalitsuses, Kooli 6.

Kõik kulud, mis on seotud  vara müügi vormistamisega kannab ostja.