« Tagasi

Küsitluse tulemused Soontaga ja Aakre külas

Küsitlus Puka valla Soontaga külas elanike arvamuse väljaselgitamiseks küla ühinemiseks haldusreformi käigus moodustatava Tõrva vallaga.

Küsitluse nimekirjas oli 30, nendest osales küsitlusel 26, kes kõik ütlesid "Jah". 

Küsitlus haldusüksuste piiride muutmiseks Puka valla Aakre küla, Palamuste küla, Pedaste küla, Purtsi küla, Pühaste küla ja Rebaste küla Rõngu valla koosseisu arvamiseks.

Küsitluse nimekirjas oli 414, nendest osales küsitlusel 228.   "Jah" ütlesid 206 ja "Ei" ütlesid 22 küsitlusel osalejatest.

Selgitati välja elanike arvamused külade lõikes:

                                   "Jah"               "Ei"                            

Aakre küla                  122                  16

Palamuste küla           6                      2

Pedaste küla                9                      1

Rebaste küla               31                    2

Pühaste küla                19                    0

Purtsi küla                    19                    1