25.08.17

Lastekaitse spetsialist - sotsiaalpedagoog
Kristel Ilves
Tel. 76 69 419
53419003
E-mail: kristel.laurits@puka.ee

 

 

Avahooldustöötaja
Evelin Petter
Tel: 76 69414
53083023
E-mail: Evelin.Petter@puka.ee

 

Sotsiaalhoolekandetöö sisuks on:

•Sotsiaalnõustamine : teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele.
• Teenused hoolekandeasutusse paigutamise vajaduse määratlemisel  ja korraldamisel.
• Eestkoste ja hoolduse korraldamine (lapsesse puutuva vaidluse lahendamine, arvamuse esitamine kohtule; vanemlike hoolitsuseta laste paigutamise kasuperre, lastekodusse, eestkoste korraldamine; eestkostetavate laste ellusuunamine ja järelhoolduse korraldamine). 

Pöörduge meie poole kui:
• Vajate nõustamist toimetulekus (või vajab seda keegi, kes ise ei ole võimeline pöörduma)
• Kui vajate nõustamist pere ja tööasjus
• Kui on probleeme eaka inimese hooldamisel
• Kui näete, et eakaga, puudega inimese või lapsega ei käituta inimväärselt
• Kui on probleeme ja muresi lastega
• Kui olete laps ja tahate küsida nõu või on probleeme, mida kodus ei julge rääkida
• Kui olete töötu
• Kui olete majanduslikult raskustes ja vajate abi või toetust
• Kui on selliseid muresid, millega ei oska kuhugi pöörduda
• Kui vajate abi dokumentide täitmisel või asjaajamisel ametiasutustega
• Kui on probleeme pere- või eriarstile minekuga. 


Avatud on Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106.
Lühinumbril antakse informatsiooni riiklike pensionide, peretoetuste, vanemahüvitise, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, püsiva töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi ning rehabilitatsiooni kohta.

 

Lähim meditsiiniline teenindus on Elvas ja Otepääl, kus asuvad SA Elva Haigla ja Otepää Tervisekeskus. 

  • Elva Haigla:

http://ehaigla.ee/kontakt/

  • Otepää Tervisekeskus

http://www.oteptervis.ee/

Perearsti nõuandetelefon lühinumbril 1220


Ööpäevaringne üleriigiline perearsti nõuandetelefon lühinumbril 1220.
Võimalik on saada nii meditsiinilist nõustamist kui teavet tervishoiukorralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad kogemustega pereõed ja perearstid.

Kergemate terviseprobleemidega ei ole alati vaja pöörduda perearsti poole või haigla valvetuppa. Nõustamistelefonile helistajale antakse juhiseid kodustes tingimustes ravimite kasutamise või lihtsamate protseduuride läbiviimiseks.
Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti poole, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne koheselt edasi kiirabisse.

Perearsti nõuanne 1220 võib inimesele olla abiks ka neil juhtudel, kui ta viibib näiteks teises Eesti maakonnas ega saa oma perearsti poole pöörduda.
Helistada võivad ka ravikindlustuseta isikud.
Nõuandetelefonil helistaja isikut ei tuvastata.

Telefoninõustamine on riigisiseste kõnede puhul helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga.
Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine minutihind.

 

Toimetaja: KRISTEL LAURITS