16.11.15

1. Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise kord ning väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/412042013025

2. Puka Keskkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/431032015038

3.Puka valla lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/430042013073

4.Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013061

5. Õpilaskoha maksumuse kinnitamine Puka valla haridusasutustes 2015. aastaks

https://www.riigiteataja.ee/akt/404022015034

6. Lastevanemate osalus õppevahendite kulude katmisel

https://www.riigiteataja.ee/akt/427082013023

Toimetaja: KAIJA TAMM