22.10.15

1.Puka valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/422032013056

2.Puka valla eelarvestrateegia astateks 2013-2018

https://www.riigiteataja.ee/akt/404122014002

3. Puka valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/403032015036

4. Puka valla 2015.aasta I lisaeelarve kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015012

5. Puka valla transpordivahendite ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/404122013023

6. Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/420022014024

Toimetaja: MARIKA UIBO